Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

Gakken Thai Main Image

Gakken Classroom

เป็นโรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กๆอายุ 6-12 ปี เรามุ่งพัฒนาความสามารถทางวิชาการของเด็กให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริง และสนุกกับการใช้ชีวิต เราไม่ได้เน้นแค่การสร้างทักษะทางวิชาการ แต่เรายังมุ่งเน้นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ

สมัครเลย
สมัครเลย

เป้าหมายของเราตรงความคาดหวัง

73

ตรงความคาดหวัง

คุณภาพ

73

คุณภาพ

ความคุ้มค่า

70

ความคุ้มค่า

ความพึงพอใจ

77

ความพึงพอใจ

การบอกต่อ

66

การบอกต่อ

การเรียนต่อเนื่อง

56

การเรียนต่อเนื่อง

คลาสเรียนของเราคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มีแบบประเมินทางคณิตศาตร์ให้เหมาะสมกับนักเรียนโดยไม่อ้างอิงต่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

มีกิจกรรมเรียนรู้จากการทดลองผ่านการปฎิบัติ (Hands-On)

ผลการตอบรับจากผู้ปกครองของเด็กที่มาเรียนกับเรา