Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

รู้จักกับ Gakken Classroomเสริมสร้างทักษะของเด็กให้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะแข่งขันในสังคมได้

ซึ่งในปัจจุบันเด็กๆ อาจจะต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่ได้มีเพียงแค่คำตอบเดียว หรืออาจเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรปลูกฝังให้เด็กๆ มีทัศนคติเหล่านี้

– ความมุ่งมั่นที่จะพยายามแก้ปัญหา มากกว่าการวิ่งหนีปัญหา

– การไตร่ตรองด้วยตนเอง และมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์

– กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมั่นใจ

ทักษะเหล่านี้จะทำให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งนี่เป็นจุดมุ่งหมายในการจัดรูปแบบการเรียนให้กับเด็กๆ ของ Gakken Classroom นำทีมโดยผู้สอนและใบงานที่เปี่ยมคุณภาพของเรา ที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ